Tandläkare HML

Ekonomisk ersättning för tandvård för pensionärer

Ekonomisk ersättning för tandvård för pensionärer

Som pensionär kan du få olika bidrag eller rabatter för att tandvård, dels genom det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), och dels genom högkostnadsskyddet.

Allmänna tandvårdsbidraget för pensionärer

Du som är mellan 65 och 74 år har rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det kan vara intresse att veta att du kan spara bidraget från ett år till nästa och använda två bidrag under ett år, antingen samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men det går inte att spara eller använda mer än två bidrag i taget.

Högkostnadsskydd för pensionärer och tandvård

Du har möjlighet att minska kostnaderna för tandvård genom att ta del av högkostnadsskyddet. Med det får du 50 procent rabatt på kostnader som överstiger 3000 kronor under en ersättningsperiod. Kostnader som överstiger 15 000 kronor berättigar dig till 85 procent rabatt på tandvården.

Ersättningsperiod gäller under ett år från att behandlingen börjar.

Referenspriser vid högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet, eller pensionärsrabatten, är beräknad på ett så kallat referenspris. Varje ersättningsberättigad tandvårdsåtgärd har ett referenspris som utgör grunden för beräkningen av högkostnadsskyddet. Om vårt pris för en åtgärd är högre än referenspriset är det dock bara referenspriset som får räknas in i högkostnadsskyddet.

Referenspriser fungerar också som jämförelsepris om du vill jämföra HML med andra tandläkare.

Försäkringskassan hanterar tandvårdsbidragen

Det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet hanteras av oss och Försäkringskassan. Du får behöver alltså inte lägga ut pengarna som täcks av det allmänna tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet, utan det dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Vi på HML får sedan ersättning i efterskott från Försäkringskassan.

Exit mobile version