Tandvårdsstöd via försäkringskassan

Till och med det år du fyller 23 är all tandvård, med undantag av vissa estetiska behandlingar, kostnadsfri. Samtidigt börjar också ett ekonomiskt stöd för tandvård att gälla, som betyder att du får en del av tandvården betald av Försäkringskassan. Det ekonomiska stödet innehåller tre delar: allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Besök gärna försäkringskassan.se för mer detaljerad information, eller kontakta oss så hjälper vi dig med ytterligare information.

Allmänt tandvårdsbidrag via försäkringskassan

Det allmänna tandvårdsbidraget beräknas utifrån din ålder och gäller för alla undersökningar och de flesta typer av behandlingar. Men så kallad kosmetisk behandling kan du inte få bidrag för eftersom det inte räknas som tandvård. Det gäller till exempel tandblekning.

Tandvårdsbidraget betalas ut från Försäkringskassan till den tandläkare eller tandhygienist som behandlat dig. Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till tandläkaren om du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen. Och du måste använda hela bidraget vid ett tillfälle.

Den första juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag, som går att spara från ett år till ett annat. Det går alltså att använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Om du har två bidrag den första juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt. Det går också att använda det allmänna tandvårdsbidraget vid en större behandling, då dras bidraget av från eventuellt högkostnadsskydd.

Åldersfördelning allmänt tandvårdsbidrag:

  • Patienter mellan 24-29 år får 600 kronor per år
  • Patienter mellan 30-64 år får 300 kronor per år
  • Från och med 65 år är bidraget 600 kronor per år

Särskilt tandvårdsbidrag via försäkringskassan

Särskilt tandvårdsbidrag är till för dig som har en sjukdom som påverkar munhälsan. Bidraget är på 600 kronor per halvår och går att dela upp vid olika behandlingstillfällen. Det går dock inte att spara, utan den första januari respektive den första juli varje år börjar en ny period.

Sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

Det finns flertalet sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan berättiga till ett särskild tandvårdsbidrag från försäkringskassan, t.ex. muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen. Vänligen besök www.forsakringskassan.se för ytterligare information.

Högkostnadsskydd i tandvårdsstödet via försäkringskassan

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du som patient endast behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna till din tandläkare. Den ersättning som du kan få från försäkringskassan beräknas utifrån ett av staten fastställt referenspris för den behandling du behöver. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du har fått åtgärder utförda över en tolvmånadersperiod till ett referensvärde överstigande 3000 sek.

Försäkringskassan har mer information om tandvårdsstöd

Besök gärna försäkringskassan.se för mer detaljerad information, eller kontakta oss så hjälper vi dig med ytterligare information.

Boka besök

Telefon: 08-611 35 50

Epost: info@hml.nu

Besöksadress: Ringvägen 103, 118 60 Stockholm

Nyheter

Information

Avbokningar ska ske minst 24 timmar innan bokad tid, vid sent återbud debiteras min 600 kr.

  • Du kan som vanligt betala med kort eller Swish hos oss.
  • Ingen fakturahantering.

Kontakta oss

Tandläkare Hanna Marlevi-Larsson, din tandläkare på Södermalm. Boka gärna ditt nästa tandläkarbesök hos oss.​

Vad våra kunder säger

Jag började att gå hos HML när jag bodde på Söder. Nu har jag flyttat till Huddinge och här finns tandläkare som visserligen ligger bättre till än HML, men jag gillar HML, deras personal, bemötande och kunskap. Jag känner mig trygg i deras händer. Jag fortsätter därför att gå till “min tandläkare på Söder”.
Thomas Nordén
Nöjd kund i över 15 år