Hur vi förbättrar kvaliteten

Tandlakare-sodermalm-HML-Qulan-LogoVi jobbar enligt kvalitetssystemet Qulan, något som kan liknas vid tandläkarnas ISO-certifiering. Qulan hjälper oss att uppfylla de lagstadgade krav som ställs på oss, men den ger oss också riktlinjer för hur vi kan förbättra den tandvård du får.

Qulan fokuserar på fyra områden:

  • Kvalitet – vi jobbar mycket med förebyggande kvalitetsarbete så att din upplevelse hos oss ska bli så angenäm som möjligt.
  • Miljö – vi ser ständigt över vår miljöpåverkan och för att minimera den och vi genomför olika miljöförbättringar. Miljön i vår praktik, rengöring av instrument och källsortering är bara några få områden som omfattas av miljöarbetet.
  • Ekonomi -vi förbättrar våra processer och kan därmed jobba mer effektivt. Det i sin tur leder till lägre kostnader som kommer dig som kund tillgodo.
  • Patientsäkerhet – din säkerhet är vårt mest prioriterade område och vi arbetar med att minimera alla tänkbara risker. Ytterligare ett led i din säkerhet är också vår kontinuerliga utbildning.

Kontakta oss gärna för att få reda på mer om vårt kvalitetsarbete, eller läs mer genom att besöka www.preventum.nu